กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ROBOT CAMP)

          วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานพิธีเปิดงาน กิจกรรมอบรมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ROBOT CAMP) ให้กับนักเรียนห้องเรียน SMTE และห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติให้กับนักเรียน