ขอแสดงความยินดีกับ นายลาภวัต เลาหสูต ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก (ค่าย 1) ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร