ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล…คลิก

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป…คลิก

ตำแหน่งแม่บ้านนักการ…คลิก