รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ