มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Cira Core ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในโรงเรียน และการพัฒนาทักษะหุ่นยนต์ Micro:bit

 

 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Cira Core ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในโรงเรียน และการพัฒนาทักษะหุ่นยนต์ Micro:bit และมอบรางวัลการแข่งขัน KPN AI แฮคคาธอน ๒๐๒๒ วันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  จัดโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับงานสภานักเรียน