เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมในกิจกรรม TIME TO LEARN ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจ สิทธิเด็ก ความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศ

ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจในเรื่อง “สิทธิเด็ก ความหลากหลาย และความเท่าเทียมทางเพศ”
ไปกับกลุ่ม It‘s SHOWTIME และ
    – พี่เอมิ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิทธิเด็กและความหลากหลายทางเพศ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย)
   – พี่ฮั้ว นักจิตวิทยา Relief Counselling Center
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
🔖ทุกพื้นที่ของเรา ที่นี่ คือ พื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เพียงเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะเราคือ “ครอบครัวแก้วกาญจนา”