พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ให้ความเมตตามอบร่มศีล ๕ สำหรับให้นักเรียนใช้กันแดด/กันฝนในช่วงฤดูฝน

               โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กราบนมัสการขอขอบพระคุณ  พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง องค์อุปถัมภ์และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และ พระครูปลัดพงษ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๐) ที่ให้ความเมตตามอบร่มศีล ๕ สำหรับให้นักเรียนใช้กันแดด/กันฝนในช่วงฤดูฝน ขณะเดินเรียนระหว่างอาคารกาญจนภูมินทร์และอาคารปราชญ์ปัญญา