กิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก สำหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2565

      วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก สำหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)