ค่ายคณิตคิดสนุก สำหรับนักเรียนห้องเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก สำหรับนักเรียนห้องเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมีท่านผู้อำนวยการสุปราณี อยู่ฤกษ์ เป็นประธานเปิดงาน