โครงการศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2565

                วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ งานแนะแนวจัดโครงการศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2656 และแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามโครงการ “ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๕  ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

.

.

.

.