โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ “ยกระดับโรงเรียนด้านเทคโนโลยี IOT สู่นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้อง SMTE และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

 

                 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม​ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ​ “​ยกระดับโรงเรียนด้านเทคโนโลยี​ IoT​ สู่นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน”​ ในวันที่​ 16,23​ สิงหาคม 2565​ เวลา​ 08.30​-16.30 น. ณ​ โรงเรียนกาญจนาภิเษก​วิทยาลัย​ นครปฐม​ (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)​ จ.นครปฐม​ ทั้งนี้​ การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคระบาด​ COVID-19​ อย่างเคร่งครัด