องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่าภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลายมัธยม) โดยมีนางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผู้บริหาร  และผู้แทนครูรับมอบ