พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

                 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร ๑ ไตร ถวายอุปัชฌาย์ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
.
.