ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม

.
         ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์