กิจกรรม 2022 KPN TO BE NUMBER ONE COVER DANCE AUDITION เยาวชนต้นแบบ เต้นต้านยา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลายมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “2022 KPN TO BE NUMBER ONE COVER DANCE AUDITION เยาวชนต้นแบบ เต้นต้านยา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)