พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ โดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโธ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)