กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวงฯ วัดเทพนิมิตร และวัดสาลวัน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวงฯ วันเทพนิมิตร และวัดสาลวัน