กิจกรรมเสริมประสบการณ์ TCAS SCHOOL TOUR 66

         วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมกับทรู ปลูกปัญญา จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ TCAS SCHOOL TOUR 66 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)