กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เชิญร่วม พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา