ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน บริจาคระนาดเอกให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 1 ก.ค. 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ขอขอบคุณ คุณศศิญา จงมนตรี และคุณปริตร ตั้งปริมณฑล ผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคระนาดเอกให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ