กิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ดอกไม้ดินญี่ปุ่น”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 งานแนะแนวจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ดอกไม้ดินญี่ปุ่น”   ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์วิทยากรจากชุมนุมห้องเรียนประดิษฐ์ดอกไม้เพื่ออาชีพ พัฒนาทักษะการประดิษฐ์และจัดดอกไม้จาก”ดินขาว” เป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ