โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่สิงค์โปร์

🇸🇬 Singapore English Camp is waiting for you to explore. 🇸🇬
                 New experiences of English learning have just begun. This English camp takes place in this upcoming October with a variety of interesting and fun activities which enhance your English skills. So, those who are interested in joining Singapore English Camp, please get the application form at 4201 (Teachers’ Room.) Come and join us to gain learning experiences there together.
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นเเล้ว!! โครงการค่ายภาษาอังกฤษที่สิงค์โปร์ระยะเวลา 4 วัน (10 – 13 ตุลาคม 2565) รอคุณอยู่ สัมผัสกับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
นักเรียนที่สนใจค่ายภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์สามารถรับแบบฟอร์มการสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้อง 4201 (ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ 1) ได้แล้ววันนี้
For more information, please scan the attached QR code image.