กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

……………..วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโธ)