26  มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

วันที่ 26  มิถุนายน 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มอบรางวัลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดโปสเตอร์ประกอบคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก