กิจกรรม 2022 KPN To Be Number One Cover Dance Audition เยาวชนต้นแบบ เต้นต้านยา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

กิจกรรม 2022 KPN To Be Number One Cover Dance Audition เยาวชนต้นแบบ เต้นต้านยา กาญจนาภิเษกฯ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565

ประเภทรุ่น
-Pre-Teenage ม.ต้น
-Teenage ม.ปลาย

กำหนดการแข่งขันจริง
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Fanpage : KPN To be number one