พิธีรับเข็มเครื่องหมาย ภปร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เข้าใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

…………….วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดพิธีรับเข็มเครื่องหมาย ภปร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เข้าใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕  มล.ปนัดดา ดิศกุล ประธานในพิธี  อดีตผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  และนางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมประดับเข็ม ภปร ให้กับนักเรียน