ตรวจสอบการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ ๒ ดาว

             วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 2 ดาว  นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว ณ ห้องประชุม HCEC อาคารหอสมุดบรรณบริบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)