ประชุมคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

 

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นประธานการประชุมคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมดำริราชรังสรรค์