โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย รุ่นที่ 10 ประจำปี 2566 – 2567

🎉 เปิดรับสมัครแล้ว 🎉
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย รุ่นที่ 10 รายละเอียดดังนี้

ประเทศที่เปิดรับสมัคร 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศญี่ปุ่น

✨คุณสมบัติผู้สมัคร ✨
• มีอายุ 15-18 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
• ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
• มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไปใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
• มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ดี โดยนักเรียนต้องสอบผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษของทางโครงการฯ
• เป็นผู้มีสุขภาพกายและใจดี ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

✨วิธีการสมัคร✨
1.สมัครออนไลน์ที่ https://bwkinternational.com/bwkform/
2.ใบสมัครแบบ Print out https://bwkinternational.com/…/09/YP10-Application.pdf
ค่าสมัครสอบ 250 บาท

🔹รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.
🔹 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 17.00 น.
🔹 สอบวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. เวลาสอบ 60 นาที
🔹 ประกาศผลสอบวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

✨สถานที่สอบ✨
• ส่วนกลาง ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
• ต่างจังหวัด ณ ศูนย์ประสานงานสอบประจำโรงเรียนในแต่ละจังหวัด (ตรวจสอบศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด โทร. 098-2860598)

✨ศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม✨
https://bwkinternational.com/…/high-school-exchange…/
✨สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม✨
โทรศัพท์ : 098-2860598, 096-4925994, 064-6499399, 092-3849119
Line official : @bwkinternational หรือส่งขอความทาง inbox