โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ (MOU) กับมูลนิธิ Pax (สหรัฐอเมริกา) และองค์กรแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ Your Education ในโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท มูลนิธิ Education Exchange โดยการประสานการทำงานกับสถาบัน EduDee เป็นตัวแทนดำเนินการเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.3 – ม.5 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเป็นตัวแทนในฐานะยุวทูตของประเทศ นักเรียนที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครสอบได้ที่  https://forms.gle/694EiHiymcu34Bdx6