ค่าย KPN-MUICT CAMP#1 loT for Data Science

………………โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6 เข้าร่วม KPN-MUICT Camp #1 : IOT for Data Science  อบรมที่คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท (ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียนจะส่งให้ทาง Email)
🗓️ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. รับจำนวน 50 คน
🗓️ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. รับจำนวน 50 คน
🍽️ มีอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ
👕เสื้อ Camp สุดเท่ คนละ 1 ตัว
👨‍🎓 มี Certificate สำหรับผู้เข้าร่วม Camp ทุกคน
📝 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น เป็นต้นไป ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน  ลงทะเบียน https://bit.ly/KPN-MUICT 
ติดต่อ 095-437-7275 📧 den.tup@mahidol.ac.th