รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม KPN AI Hackathon 2022

สายคอมฟังทางนี้ 📢
เปิดรับสมัครแล้วสำหรับค่าย AI Hackathon 2022
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 🔻
1. เป็นนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
2. ใน 1 ทีมมี 3 คนและในทีมจะต้องมีแล็ปท็อปอย่างน้อย 2 เครื่อง
3. สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมแบบค้างคืนที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)เป็นเวลา 3 วัน 2 คืนตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. – 13 มิ.ย. 2565
จำกัดเพียง 15 ทีมเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 3 วัน ทีมที่เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรและมีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลด้วย
สมัครได้ตั้งแต่ 2 พ.ค. – 8 พ.ค. 2565 ที่ https://forms.gle/kyCDP8YRXLt3rnuy5