คณะผู้บริหารและครู ร่วมพิธีเปิด เทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม และปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตักบาตรสตางค์

…………วันที่ 11 เมษายน 2565 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐ (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมพิธีเปิด เทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐ  และปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตักบาตรสตางค์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 เมษายน 2565 ตลอดเทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2565