ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นการบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2565

…………วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นการบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2565 โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14, เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นพระธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดระยะเวลาของงานประจำปีวัดไร่ขิง ระหว่างวันที่ 12 – 20 เมษายน พ.ศ. 2565