ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

………….วันที่ 20-21 เมษายน 2565 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และคณะครู ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับโดย คุณสุริยา กาวิละ รักษาการผู้อำนวยการสำนักแนะเเนว รับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “CP Corperate & Panyapiwat University of Networking” “งานเครือข่ายห้องเรียนพันธมิตร” เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ PIM Air เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ iCRAS (สาขาวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) เยี่ยมชมสถาบันสอนทำอาหาร Food Academy และเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (SATIT PIM)

………….วันที่ 21 เมษายน 2565 เยี่ยมชมพีไอเอ็ม วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี รับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “PIM EEC & Work-based Education” โดยคุณกฤษติศักดิ์ จันพุ่ม ผู้บริหารกลุ่มงาน สำนักแนะเเนวเเละรับสมัคร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน เเละหอพักนักศึกษา