ขอความร่วมมือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เข้ากลุ่ม Line ห้องเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน