ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564