พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานมงคลนาม “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 

……….วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕  พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔, เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานมงคลนาม “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยมีผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมพิธี