ขอแสดงความยินดีกับ นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย