๒๘ กุมภาพันธ์ “วันคล้ายวันพระราชทานมงคลนาม” งานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชชทานมงคลนาม “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย”

28 กุมภาพันธ์ “วันคล้ายวันพระราชทานมงคลนาม” งานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชชทานมงคลนาม “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)