ผู้บริหารตลาดกิเลน ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถ จุดพักคอยสำหรับผู้ปกครอง และให้บริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ที่เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 5-6 มีนาคม 2565)

             วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายนางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าขอบคุณผู้บริหารตลาดกิเลน ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยให้ความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถ จุดพักคอยสำหรับผู้ปกครอง และให้บริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ที่เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 5-6 มีนาคม 2565)