รับมอบรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ประจำปี 2563 ให้กับเด็กหญิงพัทธนันท์ กาญรักษ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ประจำปี 2563 ให้กับเด็กหญิงพัทธนันท์ กาญรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยนางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ที่ได้กระทำความดี เสียสละบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีระเบียบวินัย อุทิศตนเพื่อกิจการยุวกาชาด และมีศรัทธามุ่งมั่น สนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้า โดยให้จัดส่งผลงานผ่านต้นสังกัดไปยังสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยจังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อาคารสิรินทร์พัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม