การสอบสัมภาษณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทบุตรข้าราชบริพาร ห้องเรียน English Program และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ประเภทบุตรข้าราชบริพาร

รายละเอียดการสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียน English program
แบบสอบถามผู้ปกครอง EP
แบบฟอร์มส่งคลิปวิดีโอห้องเรียน EP

รายละเอียดการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา สอบสัมภาษณ์ที่โรงเรียน ในวันที่ 4 มี.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป