แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4  วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป