ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ 14 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14

……….วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ 14 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 และบูชาอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป บูรพาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดไร่ขิงในอดีต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

……….พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และอดีตเจ้าคณะภาค 14 เป็นผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานวิปัสสนาของวัดไร่ขิง เป็นอาคารเรียน ในช่วงแรกของการเปิดสอนของโรงเรียน เนื่องจากขณะนั้นอาคารเรียน ณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ