ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ ข้าราชการครูได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕”