ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ของคณะสงฆ์ภาค 14 ปีที่ 47 ประจำปี 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

            วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ของคณะสงฆ์ภาค 14 ปีที่ 47 ประจำปี 2565 (จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 9 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม