รับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์

                     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายธีระพงษ์ ภุมมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ จาก นายวสุ ปริยพานิชย์ กำนันตำบลศาลายา พร้อมด้วย นางสาวสาริศา สุนทรศารทูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นายเจิด เหรียญสืบเชื้อ ผู้ใหญ่่บ้านหมู่ที่ 4 และนายพีรพงษ์ ลิมปิผล สารวัตรกำนัน โรงเรียนขอขอบคุณในความห่วงใยจากท่านมา ณ โอกาสนี้