ประชุมเชิงปฎิบัติการ “นักเรียนแกนนำสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  นางสุปราณีย์ อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูงานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “นักเรียนแกนนำสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ในเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดการคัดกรองข้อมูล การส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยง/พบเชื้อ การแพร่ระบาด เพื่อการดูสมาชิกภายในห้องเรียน และการฝึกปฎิบัติทักษะการตรวจ ATK ด้วยตนเอง

ประชุมเชิงปฎิบัติการ “นักเรียนแกนนำสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”