ขอเชิญชวนบริจาคสื่อการเรียนรู้และสิ่งของ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส

ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนพระดาบส ปีนี้ชุมนุมก้อนดินของพ่อร่วมกับร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม, วัดไร่ขิงพระอารามหลวง และกลุ่มสืบป่า นครปฐม จัดกิจกรรมมอบของให้กับโรงเรียนพระดาบส ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอาชีพและไม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้ ด้วยขาดแคลนทุน หรือคุณสมบัติต่างๆ จึงทรงเปิดโรงเรียนพระดาบสขึ้น เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มาเรียนรู้ฝึกอาชีพโดยไม่คิดค่าเล่าเรียน ที่พักฟรี อาหารฟรีครบทุกมื้อ ดำเนินการโดยใช้เงินบริจาคและดอกผลของเงินบริจาคจากมูลนิธิพระดาบส และในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงเป็นประธานมูลนิธิพระดาบส โดยสิ่งของที่รับบริจาคมีดังนี้คือ

  1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด, เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งที่ยังใช้ได้และใช้ไม่ได้ เครื่องยนต์เก่าๆทุกรูปแบบ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนในโรงเรียนได้ฝึกซ่อม
  2. ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องปรุงรสต่างๆ
  3. แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
  4. เงินโดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 067-211963-3  ชื่อบัญชี โรงเรียนพระดาบส โครงการให้ 1 ได้ 2 (เดิมตั้งใจจะรับบริจาคเฉพาะสิ่งของไม่รับเงิน แต่ด้วยมีบางท่านไม่สะดวกให้เป็นของ อยากบริจาคเงิน จึงขอให้ท่านโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนพระดาบสโดยตรง และกรอกเอกสารตามลิงค์ด่านล่าง เราจะประสานเรื่องใบเสร็จและส่งกลับให้ท่านต่อไป)
    กรอกรายละเอียดการบริจาคสิ่งของ หรือเงิน เพื่อจัดส่งเอกสารตอบกลับ ได้ที่ https://forms.gle/QUBwrJ6GGNujsAVMA